Хуманитарна дейност

Стъпките, предприети от Фондацията в насока “Хуманитарна помощ” са следните:

  • Ремонт на дома за стари хора в град Лом
  • Помощ на домовете за изоставени деца в Червенаково и Асеновец.