Образование

Стъпките, предприети от Фондацията в насока “Образование” са следните:

  • Провеждане на курсове за усъвършенстване на преподавателите; възстановяване на ентусиазма на българските учители след тежките години на преход, което да им позволи да дадат вдъхновение и по-високи амбиции на българските ученици.
  • Въвеждане на Морал, Етика и Гражданско Образование като редовна дисциплина в Образователната система.
  • Селекция на блестящи млади таланти и подпомагането им за обучение в най-престижните висши училища и университети в света.
  • Привличане към България на специалисти от световна класа в области с висок научен и икономически потенциал. Участие от страна на тези специалисти в конференции, симпозиуми и работни срещи, даващи възможност на българските учени, инженери и предприемачи да черпят от техните опит и познания.