Летни училища

Всяка година Фондацията организира летни школи, спомагащи развитието на мотивирани ученици в различни научни и хуманитарни области.

За допълнителни въпроси можете да се обърнете към Яна Ковачева: мобилен телефон 0879 930 077 / 0889 555 677 или на елетронен адрес fmb.shkoli@gmail.com

За записвания моля пишете ни на елeктронен адрес: mmbalkanski@gmail.com

При заявка за записване мола пратете ни следната информация:

Ученик: Име, Адрес, Телефон, Елетронна поща, Мотивационно писмо

Родител/Настойник: Име, Адрес, Телефон, Елетронна поща, Декларация за вашето съгласие за участие на ученика

Молбите за записване ще бъдат одобрявани по ред на получаване до зъпълване на местата. По-ранно записване Ви дава по-голям шанс да участвате.

Музикална култура и изкуства

31 март – 5 Април 2018

Забавна математика

2 – 7 юли 2018

Крипто математика

2 – 7 юли 2018

Лятна академия – Френски

16 – 21 юли 2018

Експериментална Физика

30 юли – 4 август 2018

Комбинаторна математика

6 – 11 август 2018

Социална и културна антропология

В процес на обновяване

Лятна академия – Английски

13 – 18 август 2018

Роботика

20 – 25 август 2018

Архитектура и дизайн

27 август – 1 септември 2018

Облачни технологии

27 август – 1 септември 2018

Астрономия

3 – 8 септември 2018