Култура

Стъпките, предприети от Фондацията в насока “Култура” са следните:

  • Откриване и подпомагане на развитието на изключителни български таланти в областта на изкуството. На младите таланти се дава възможността да се срещнат с първата си публика
  • Да се създадат за младите таланти възможности да се усъвършенстват, като се организират музикални Майсторски Класове и Пленери за изобразителните и пластични изкуства
  • Да се прочуят в световен мащаб най-блестящите български таланти, както и богатството на българската култура